Rättssäkerheten i brottmål

Artikelnr: 9003 Kategori:

Beskrivning

Lunds Domarakademi ordnade den 2 november 2006 ett seminarium om rättssäkerhet i brottmål med utgångspunkt i Justitiekanslerns rapport “Felaktigt dömda”.

 

I panelen ingick professorn Hans-Gunnar Axberger, överåklagaren Lisbeth Johansson, justitiekanslern Göran Lambertz, hovrättslagmannen Staffan Levén, justitierådet Johan Munck, generalsekreteraren Anne Ramberg och professorn Peter Westberg.

 

I denna bok redovisas paneldeltagarnas inledningsanföranden. Efter seminariet har några byggt ut sina inledningsanföranden, inte minst mot bakgrund av den livliga diskussion som förekommit i olika sammanhang efter seminariet. I boken finns också ett avsnitt i vilket redovisas den avslutande diskussionen. Boken avslutas med en kortfattad beskrivning av de tolv fall som behandlas i Justitiekanslerns rapport.