Sekretess m.m. hos allmän domstol, 6 uppl (2024)

375 kr

Artikelnr: 9008 Kategori:

Beskrivning

Kan namnet på en misstänkt hållas hemligt när en offentlig försvarare begärs? Vad gäller hos domstol i fråga om s.k. skyddade personuppgifter? När kan domar och beslut hållas hemliga? Kan uppgifter i ett mål hållas hemliga för en part?

Detta är exempel på frågor som behandlas i denna bok om domstolssekretess. Boken är avsedd som handbok för domstolsjurister i de situationer där sekretessfrågor dyker upp i den rättskipande och rättsvårdande verksamheten. Men även för övriga domstolsanställda och andra aktörer som ofta har kontakt med domstolar – t.ex. åklagare, advokater och journalister – innehåller denna bok matnyttig information. Denna sjätte upplaga har setts över med anledning av ny lagstiftning och praxis m.m.

Lunds Domarakademi är en stiftelse som tillkom 1998 genom ett samarbete mellan Lunds tingsrätt och Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Akademin ger också ut en motsvarande publikation för de allmänna förvaltningsdomstolarna – Sekretess m.m. hos Allmän Förvaltningsdomstol – författad av chefsrådmannen Ulrika Geijer, kammarrättslagmannen Peder Liljeqvist och lagmannen Göran Lundahl.

Om författarna:
Sigurd Heuman är f.d. lagman.
Anna Tansjö är hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne och Blekinge.
Eva Lönqvist är f.d. hovrättsråd och vice ordförande vid Hovrätten för Västra Sverige.

ISBN 978-91-975641-8-2
ISBN 9789197564182

Ytterligare information

ISBN

9789197564182