Praktiskt konstitutionellt dömande

325 kr

Artikelnr: 9004 Kategori:

Beskrivning

Det finns en hel del domstolsavgöranden som handlar om fri- och rättigheter enligt svenska grundlagar, Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga.

I denna bok ges en överblick över den rättspraxis som finns, med viss tyngdpunkt på svenska domstolars avgöranden. Generella frågor om fri- och rättigheternas förhållande till övriga typer av regler tas upp, liksom den praxis som finns inom olika delar av fri- och rättighetsskyddet: Domstolsprocessens funktionssätt, tillgången till domstolsprocessen, legalitetsfrågor, den enskildes frihet och säkerhet samt grundläggande medborgerliga rättigheter, ekonomiska rättigheter, övriga rättigheter, och förhållandet mellan statsmakterna. Boken är främst avsedd för domare men är även användbar för andra aktörer i rättegång.

Om författaren:
Martin Sunnqvist är rådman vid Malmö tingsrätt samt jur. dr i rättshistoria och adjungerad universitetslektor i rättshistoria och processrätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hans doktorsavhandling handlade om framväxten av domstolsskyddet för fri- och rättigheter i Norden.

ISBN 978-91-975641-7-5
ISBN 9789197564175

Ytterligare information

ISBN

9789197564175