Aktuell sakrätt

3800 kr

Datum: 4 december 2019
Sista anmälningsdatum: 28 november 2019
Sista avbokningsdag: 28 november 2019

Kursansvarig
Namn: Jörn Jacobsson
E-post: jorn.jacobsson@domarakademin.se
Telefon: 0709-557510

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till jorn.jacobsson@domarakademin.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Aktuell sakrätt

onsdagen den 4 december 2019 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

F.d. justitierådet Torgny Håstad

Seminariets innehåll

Torgny Håstad föreläser om aktuella sakrättsliga frågor. Utgångspunkt tas i allmänhet i Högsta domstolens praxis under senare år eller i pågående lagstiftning.

Bland frågor som kommer att uppmärksammas finns

 • SOU 2015:18, upphävande av traditionskrav vid köp av lösöre och införande av en lag om registrerad panträtt i lösöre; hur bör regeringen gå vidare efter remissbehandlingen
 • Vad ligger i traditionskravet i dag
 • Fastighetstillbehör
 • Fordrans uppkomst: massafordran och ackordsfrihet avseende bl.a. miljöansvar och lönegarantiregress; kvittningsrätt enligt 5:15 KL
 • Rätt att fullfölja avtal partiellt vid rekonstruktion och konkurs
 • Sysslomans rätt att kvitta arvodesfordran mot redovisningsskuld; retentionsrätt
 • Äganderättsförbehåll, kommission och konsignation
 • Överlåtelseförbuds sakrättsliga (o-)verkan
 • När är en betalningsmottagare sakrättsligt skyddad
 • Panträtt i framtida fordringar
 • Återvinning

Program

09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
14.30 Kaffe med tilltugg
14.50 Seminariet fortsätter
ca 16.30 Seminariet avslutas

 

Plats

Piratensalen, Grand Hotel i Lund

Kursavgift

3 800 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe.

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan

Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 28 november 2019.

Avanmälan kan också ske senast den 28 november 2019. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:

Jörn Jacobsson, 0709-557510, eller jorn.jacobsson@domarakademin.se

Välkomna!