Aktuell obeståndsrätt

3800 kr

Datum: 16 januari 2020
Sista anmälningsdatum: 14 januari 2020
Sista avbokningsdag: 14 januari 2020

Kursansvarig
Namn: Ralf G Larsson
E-post: ralf.g.larsson@dom.se
Telefon: 070-697 02 18

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ralf.g.larsson@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Aktuell obeståndsrätt

torsdagen den 16 januari 2020 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Professorn Marie Karlsson-Tuula
Professorn Annina H. Persson

Seminariets innehåll

Marie Karlsson-Tuula och Annina H. Persson föreläser om aktuella insolvensrättsliga frågor. Utgångspunkt tas bland annat från Högsta domstolens praxis under senare år.
Bland frågor som kommer att uppmärksammas finns

  • Allmän inledning, Insolvensdirektivet, insolvensregister och ny praxis på området.
  • Vissa aktuella rekonstruktionsfrågor och konkursfrågor.
  • Gäldenärens avtal vid företagsrekonstruktion och vid konkurs.
  • Bolagsledningens ansvar vid insolvens, nya rättsfall.
  • Nyheter beträffade EU:s insolvensförordning.
  • Något om de ekonomiska brotten och insolvens 11 kap. BrB.

Presentation av föreläsarna

Marie Karlsson-Tuula, juris doktor, professor i civilrätt vid Karlstads universitet och gästprofessor vid Örebro universitet. Ansvarig utgivare för Insolvensrättslig tidskrift. Forskar i central förmögenhetsrätt och ekonomisk brottslighet vid bl.a. företagsrekonstruktion och konkurs och har skrivit flera vetenskapliga verk i ämnena. Är sedan 2017 ledamot av Vetenskapsrådets beredningsgrupp för Rättsvetenskap, filosofi, kriminologi och etik och är ordförande i Fastighetsinspektionens disciplinnämnd.

Annina H. Persson, juris doktor, professor i rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt vid Örebro universitet. Gästprofessor i fastighetsrätt vid KTH. Forskar inom central förmögenhetsrätt med särskild inriktning på krediträtt, sakrätt och insolvensrätt samt har skrivit flera vetenskapliga verk inom området. Ledamot i KFM:s Insynsråd m.m.

Program

09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
14.30 Kaffe med tilltugg
14.50 Seminariet fortsätter
ca 16.00 Seminariet avslutas

 

Plats

Piratensalen, Grand Hotel i Lund

Kursavgift

3 800 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe.

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan

Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 14 januari 2020.

Avanmälan kan också ske senast den 14 januari 2020. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:

Ralf G Larsson, 070-697 02 18, eller ralf.g.larsson@dom.se

Välkomna!