Aktuell entreprenadrätt

4200 kr

Datum: 7 november 2019
Sista anmälningsdatum: 1 november 2019
Sista avbokningsdag: 1 november 2019

Kursansvarig
Namn: Jörn Jacobsson
E-post: jorn.jacobsson@domarakademin.se
Telefon: 0709-557510

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till jorn.jacobsson@domarakademin.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Aktuell entreprenadrätt – från nutid till framtid – aktuella frågor, praxis och AB-revidering

den 7 november 2019 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Advokaten Peter Falk
Chefsjuristen Olof Johnson, Sveriges Byggindustrier

Seminariets innehåll

Entreprenadbranschens standardavtal AB 04 och ABT 06 utgör genomarbetade normsystem som funnits under flera decennier och används i mycket stor utsträckning. Under de senaste åren har entreprenadrätten förändrats genom ny rättspraxis från Högsta domstolen och en hel del underrätter. Gamla ”sanningar” har fått stå tillbaka för nya uppfattningar grundade på allmänna förmögenhetsrättsliga principer med köprättslig touch. En strävan hos avtalsförfattarna Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har varit att finna en balanserad riskfördelning, särskilt rörande centrala och ekonomiskt betydelsefulla aspekter, men den senare tidens rättspraxis och den nu pågående AB-revideringen visar att det återstår mycket att göra i framtiden.

Under seminariet kommer såväl övergripande frågeställningar som mera regeltekniska detaljfrågor att belysas hos respektive part i entreprenadförhållandet; med beröringspunkter i kalkylskedet till hur det förändras under produktion och slutligen förvaltningsskedet. Det kan gälla allt från ramarna för kontraktsarbetenas omfattning, tolkningsregler och förutsättningar, till hanteringen av förändringar och störningar som sker under produktion och hur olika ansvarsrisker då hanteras och möjligheterna till risktäckning genom försäkring. Ska man räkna med sådant som inte framgår i handlingarna men som syns på arbetsområdet? Vem ansvarar om verkligheten inte stämmer med ”kartan”? Hur långt sträcker sig egentligen beställarens exklusiva ändringsbefogenhet? Måste jag som entreprenör avhjälpa samtliga fel som beställaren påtalar? Vilket ansvar har parterna för skador i omgivningen? Kan vem som helst kräva vem som helst på ersättning i en entreprenadkedja? Hur förändras ansvarsfrågorna vid avlämnande av entreprenaden och den långa ansvarstid som gäller för förvaltningsskedet? Finns det i alla dessa aspekter någon skillnad mellan en utförandeentreprenad respektive totalentreprenad som dessa ser ut på riktigt idag? Finns det ens några ”riktiga” totalentreprenader? Vad gäller om löpande räkning egentligen? Vad händer på konsumententreprenadområdet och vilka frågor är aktuella där? Detta är några av frågorna som behandlas under dagen och belyses med rättsfall.

Vad händer i AB-revideringen som pågått sedan 2017? Under seminariet kommer Olof Johnsson, som är BKK:s vice ordförande, ge highlights runt övervägandena inför revideringen och vad statusen är för närvarande.

Presentation av föreläsarna

Peter Falk är advokat på advokatfirman Foyen och har mångårig erfarenhet av entreprenad- och konsulträttsliga frågor.

Olof Johnson är chefsjurist på Sveriges Byggindustrier och vice ordförande i Byggandets Kontraktskommitté. Han har tidigare varit verksam som advokat i byggbranschen och försäkringsjurist med entreprenad- och konsultförsäkringsfrågor som specialitet.

Program

09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
14.30 Kaffe med tilltugg
14.50 Seminariet fortsätter
ca 16.30 Seminariet avslutas

 

Plats

Piratensalen, Grand Hotel i Lund

Kursavgift

4 200 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt BKK:s samlingsvolym Allmänna bestämmelser och andra standardkontrakt för byggsektorn.

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

 

Anmälan

Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 1 november 2019.

Avanmälan kan också ske senast den 1 november 2019. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:

Jörn Jacobsson, 0709-557510, eller jorn.jacobsson@domarakademin.se

Välkomna!