Vårdnad, boende och umgänge – aktualiteter och nyttigheter

4300 kr

Datum: 15 november 2021
Sista anmälningsdatum: 8 november 2021
Sista avbokningsdag: 8 november 2021

Kursansvarig
Namn: Ylva Teurneau
E-post: ylva.teurneau@dom.se
Telefon: 070-6188813

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ylva.teurneau@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Vårdnad, boende och umgänge – aktualiteter och nyttigheter

måndagen den 15 november 2021 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Lagmannen Mats Sjösten

Seminariets innehåll

Mats Sjösten föreläser om aktuella familjerättsliga frågor. Seminariet kommer med utgångspunkt från den senaste upplagan av Vårdnad, boende och umgänge (5 uppl. januari 2020) att fokusera på aktuella frågeställningar som tar sikte på vårdnad, boende och umgänge samt verkställighet.

Fokus kommer att ägnas åt bl.a. följande.

  • Nytt i föräldrabalken från och med den 1 juli 2021
  • ”Karenstid” efter våld m.m. samt nedlagda förundersökningar
  • Insyns- och beslutsfullmakt
  • Umgänge, särskilt omfattning och vissa villkor
  • Växelvist boende – förutsättningar, konsekvenser och utformning
  • Rättegångsbestämmelser, bl.a. tillåtande av bevisning och tillåten utredning inför interimistiskt beslut
  • Särskilt förordnade vårdnadshavare
  • Vissa frågor om verkställighet
  • FN:s Barnkonvention

Presentation av föreläsaren

Mats Sjösten, jur.lic., är lagman vid Varbergs tingsrätt. Han har mycket stor och gedigen kunskap inom såväl teoretisk som praktisk familjerätt. I sitt arbete som domare sysslar han i betydande omfattning med familjerättsliga frågor. Mats Sjösten har varit bl.a. sekreterare i Vårdnadstvistutredning, expert i 2002 års Vårdnadskommitté och Barnrättighetsutredningen samt ämnesansvarig för familjerätt vid Domstolsakademin. Han är författare till boken Vårdnad, boende och umgänge (5 uppl. 2020) som är ett standardverk inom den familjerättsliga doktrinen.

Program

09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
ca 14.30 Kaffe med tilltugg
ca 16.00 Seminariet avslutas

Kursavgift

4 300 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt boken Vårdnad, boende och umgänge (5 uppl.). Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan

Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 8 november 2021.

Avanmälan kan också ske senast den 8 november 2021. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till

Ylva Teurneau, 040-35 31 06, 070-618 88 13 eller ylva.teurneau@dom.se

Välkomna!