Utomobligatorisk skadeståndsrätt

4700 kr

Datum: 25 april 2023
Sista anmälningsdatum: 18 april 2023
Sista avbokningsdag: 18 april 2023

Kursansvarig
Namn: Ralf Larsson
E-post: ralf.g.larsson@dom.se
Telefon: 0706-970218

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ralf.g.larsson@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

UTOMOBLIGATORISK SKADESTÅNDSRÄTT

tisdagen den 25 april 2023 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Professorn Marcus Radetzki

Marcus Radetzki är professor i civilrätt vid Stockholms Universitet och är expert på skadestånds- och försäkringsrätt. Han har lång erfarenhet av utbildning för praktiskt verksamma jurister, inte minst i försäkringsbranschen.

Innehåll

Föreläsningen handlar om utomobligatorisk skadeståndsrätt.

Som utgångspunkt presenteras modell för praktisk skadeståndsbedömning inom vars ram olika frågeställningar kan placeras in. Därefter riktas fokus mot några av skadeståndsrättens hörnstenar, däribland kausalitetsbedömning, adekvansbedömning samt culpabedömning. Därtill behandlas vissa praktiskt viktiga och mycket omdiskuterade frågor beträffande värdering av skada på egendom.

Avslutningsvis beskrivs översiktligt de ändringar i skadeståndslagen som genomförts under 2022 och som syftar till att förstärka brottsoffers rätt till skadestånd.

Program

09.00  Frukost i Piratensalens foajé

Seminariet pågår därefter kl. 09.30 – 16.00 med avbrott för lunch kl. 12.00 – 13.00 och fika kl. 14.30 – 14.50

Kursavgift

4 700 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe).

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan

Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 18 april 2023.

Avanmälan kan också ske senast den 18 april 2023. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till

Ralf Larsson, ralf.g.larsson@dom.se, 0706-970218

Välkomna!