Skadestånd i avtalsförhållanden

4000 kr

Datum: 17 september 2019
Sista anmälningsdatum: 10 september 2019
Sista avbokningsdag: 10 september 2019

Kursansvarig
Namn: Thed Adelswärd
E-post: thed.adelsward@domarakademin.se
Telefon: 0707-657972

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till thed.adelsward@domarakademin.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Skadestånd i avtalsförhållanden
den 17 september 2019 på Grand Hotel i Lund

Seminariet ger en översiktlig genomgång av den skadeståndsrätt som gäller i avtalsförhållanden och det som är av betydelse för denna del av skadeståndsrätten. Föreläsarna redovisar aktuell rättspraxis på området  och behandlar grunderna för och omfattningen av det kontraktuella skadeståndsansvaret, möjligheterna att begränsa detta samt frågor som är knutna till ”hopp i kontraktskedjan”.

Seminariet omfattar bland annat:

 • Kontraktsansvarets särdrag
 • Ansvar för självständig medhjälpare eller inhyrd arbetstagare
 • Vad grundar ett kontraktuellt skadeståndsansvar
 • Kommersiella köp och konsumentköp
 • Kommersiella tjänster och konsumenttjänster
 • Rådgivning och konsultavtal
 • Entreprenadavtal
 • Andra avtalstyper
 • Tillitsansvaret
 • Värderingsintyg
 • Legal opinions
 • Vad omfattar ett kontraktuellt ansvar
 • Skadebegreppet: Sakskada, förmögenhetsskada och följdförlust
 • Direkt eller indirekt skada
 • Skadeståndets beräkning
 • Hopp i kontraktskedjan
 • Hur begränsas ett kontraktuellt skadeståndsansvar
 • Klausuler om ansvarsbegränsning och friskrivning
 • Vad innebär enligt rättspraxis grov vårdslöshet
 • Försäkring

Program:
09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
14.30 Kaffe med tilltugg
14.50 Seminariet fortsätter
ca 16.00 Avslutning

I seminarieavgiften ingår boken ”Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden” som författats av föreläsarna. Det kommer att ges gott om tillfällen att ställa frågor.

Föreläsare:
Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor, Luleå tekniska universitet
Harald Ullman, professor, Linköpings universitet
Sven Unger, advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Plats:  Piratensalen, Grand Hotel i Lund

Pris: 4 000 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt föreläsarnas bok ”Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden”

Anmälan
Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 10 september 2019.
Avanmälan kan också ske senast den 10 september 2019. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.
Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Eventuella frågor kan ställas till:
Thed Adelswärd, 0707 – 65 79 72

Välkomna!