Skadestånd i avtalsförhållanden

4700 kr

Datum: 16 april 2024
Sista anmälningsdatum: 12 april 2024
Sista avbokningsdag: 8 april 2034

Kursansvarig
Namn: Ralf G Larsson
E-post: ralf.g.larsson@dom.se
Telefon: 0706-97 02 18

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ralf.g.larsson@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Skadestånd i avtalsförhållanden

Tid: tisdagen den 16 april 2024

Plats: Piratensalen, Grand Hotel i Lund

Föreläsare: Professorn Christina Ramberg och doktoranden Hanna Larsson

Hanna Larsson  arbetade fram till i september 2023 sedan 20 år som advokat specialiserad på kommersiell tvistlösning.

Hon är numera doktorand i processrätt vid Stockholms universitet och knuten till Stockholm Centre for Commercial Law.

Program

09.00-09.30 Registrering och kaffe samt utdelning av kursmaterial

09.30-16.00 (lunch 12.00 – 13.00)

Med utgångspunkt i Högsta domstolens senaste praxis kommer vi bland annat att diskutera följande frågor.

  1. Skadestånd i relation till andra påföljder
  2. Är vårdslöshet en förutsättning för avtalsrättsligt skadestånd?
  3. Undantag förutom kontrollansvar/force majeure
  4. Beräkning av skadestånd: differensläran
  5. Ersättningsgilla skadetyper
  6. Skadeberäkning vid konkurrerande skadeorsaker
  7. Skyldigheten att begränsa skadan: omfattning och innebörd
  8. Beviskrav vid komplexa orsakssamband
  9. Beviskrav i fråga om skadans omfattning: RB 35:5

Frågeställningarna behandlas från avtalsrättsligt och från processrättsligt perspektiv. Föreläsarna inleder varje frågeställning med en kort presentation, men tanken är att seminariet huvudsakligen ska bestå av diskussioner mellan föreläsarna och deltagarna samt deltagarna emellan.

Kursledning: f.d. hovrättspresidenten Ralf G Larsson

Pris:  4 700 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe)

Anmälan:
Du anmäler dig på www.domarakademin.se senast den 8 april 2024.  Avanmälan kan också ske senast den 8 april 2024. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften. Ange vem du är, din befattning, adress & e-postadress och till vem fakturan ska ställas. Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Eventuella frågor ställs till Ralf G Larsson, ralf.g.larsson@dom.se.

Välkomna!