Psykiskt sjuka lagöverträdare och mötet mellan straffrättsliga och rättspsykiatriska aktörer

4700 kr

Datum: 20 mars 2024
Sista anmälningsdatum: 15 mars 2024
Sista avbokningsdag: 13 mars 2024

Kursansvarig
Namn: Fredrik Bohlin
E-post: fredrik.bohlin@dom.se
Telefon: 0703801560

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till fredrik.bohlin@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

PSYKISKT SJUKA LAGÖVERTRÄDARE OCH MÖTET MELLAN STRAFFRÄTTSLIGA OCH RÄTTSPSYKIATRISKA AKTÖRER

Onsdagen den 20 mars 2024 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare
Professorn Peter Andiné och biträdande universitetslektorn Tova Bennet

Peter Andiné är professor i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet och överläkare i rättspsykiatri vid Rättsmedicinalverket och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Han har över tjugo års erfarenhet av rättspsykiatriska undersökningar och har de senaste tio åren arbetat med forskning och undervisning med särskilt fokus på evidensbasering av rättspsykiatrisk metodik. Peter är ordförande i Svenska Rättspsykiatriska Föreningen och vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsen.

Tova Bennet är biträdande universitetslektor i straffrätt vid Lunds universitet. Hon disputerade 2020 med avhandlingen ’Straffansvar vid atypiska sinnestillstånd’ och har de senaste tio åren arbetat med frågor som rör ansvar och påföljd för lagöverträdare med allvarlig psykisk störning i det svenska rättssystemet. Tova undervisar i straffrätt på grund- och avancerad nivå bland annat på juristprogrammet och vid specialistutbildningar i psykiatri och rättspsykiatri.

Innehåll
Temat för dagen är psykiskt sjuka lagöverträdare och mötet mellan straffrättsliga och rättspsykiatriska aktörer. För lagöverträdare med allvarlig psykisk sjukdom eller svåra funktionsnedsättningar har Sverige en internationellt unik lösning. I andra straffsystem undantas eller ursäktas personer som saknat förmåga att förstå eller kontrollera sitt handlande, t.ex. genom ett krav på tillräknelighet som förutsättning för ansvar och straff eller med hjälp av ett ’insanity defence’. Sådana undantagsregler anses uppfylla ett grundläggande krav på rättvisa i en modern rättsstat. I Sverige avskaffades ett krav på tillräknelighet i och med Brottsbalkens ikraftträdande 1965 och man införde i stället regler för särbehandling som möjliggör strafflindring och rättspsykiatrisk vård som påföljd för brott. För att vård- och skyddsåtgärder ska kunna komma till stånd måste dock gärningspersonen dömas för brott, vilket förutsätter skuld. Personen måste ha begått gärningen med uppsåt eller oaktsamhet, och här är det samma regler och principer som gäller för alla lagöverträdare.

Hur kommer det sig att Sverige införde denna internationellt unika lösning och kan den idag, efter nära 60 års tillämpning, beskrivas som unikt bra eller unikt dålig?

Föredraget inleds med en kort historisk översikt och redogörelse för de senaste decenniernas kritik och reformförslag. Fokus för resten av dagen ligger på den svenska modellens praktiska tillämpning och samspelet mellan straffrätt och rättspsykiatri. Hur går det till när domstolar bedömer skuld i fall där den tilltalade i princip saknar ansvarsförmåga? Hur förhåller sig kravet på uppsåt till prövningen av förmåga att inse gärningens innebörd som aktualiseras i fängelseförbudet (BrB 30:6)? Här har rättspsykiatrisk information stor betydelse för den rättsliga bedömningen, men vilka frågor är det egentligen rättspsykiatrin ska besvara och vilka problem kan uppstå när domstolarna använder psykiatriska utlåtanden om påföljd för att besvara rättsliga frågor om straffansvar?

Program
09.00 Frukost i Piratensalens foajé
09.30 Seminariet med Peter Andiné och Tova Bennet börjar i Piratensalen
10.30 Bensträckare
10.45 Seminariet fortsätter i Piratensalen
12.00 Lunch i Stora salen
13.00 Seminariet fortsätter i Piratensalen
14.30 Kaffepaus
14.45 Seminariet fortsätter i Piratensalen
16.00 Slut

Kursavgift
4 700 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe). Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan
Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 13 mars 2024.

Avanmälan kan också ske senast den 13 mars 2024. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till
Fredrik Bohlin, fredrik.bohlin@dom.se, 0703-801560

Välkomna!