Ögonvittnen: Vad visar den senaste forskningen?

4100 kr

Datum: 11 maj 2022
Sista anmälningsdatum: 4 maj 2022
Sista avbokningsdag: 4 maj 2022

Kursansvarig
Namn: Ralf Larsson
E-post: ralf.g.larsson@dom.se
Telefon: 0706-970218

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ralf.g.larsson@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Ögonvittnen:
Vad visar den senaste forskningen?

Onsdagen den 11 maj 2022 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Professorn Amina Memon
Professorn Torun Lindholm
Professorn Pär Anders Granhag
Fil. dr. Mikaela Magnusson

Program

09.00 – 09.30 Registrering och kaffe

09.30 – 12.00 Reliability of eyewitness testimony under scrutiny, professor Amina Memon

Ett av rättspsykologins största och viktigaste underområden är ögonvittnesutsagor. Forskningsfältet drivs framåt i hög takt. I detta föredrag kommer Amina Memon ge en översikt av vad den senaste forskningen inom området visar. Hon kommer i första hand uppmärksamma faktorer som är kopplade till utsagors grad av tillförlitlighet (korrekthet). Denna del av seminariet äger rum på engelska språket.

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.45 Forskningsbaserad barnförhörsmetodik, fil. dr. Mikaela Magnusson

I samband med polisutredningar finns många olika faktorer som kan påverka barns vittnesförmåga. En viktig faktor är den barnförhörsmetodik som används. Hur kan man hjälpa barn att berätta om olika former av övergrepp? Mikaela Magnusson diskuterar internationell forskning kring barnförhörsmetodik och redogör för olika faktorer som kan påverka kvaliteten på barnförhör.

13.45 – 14.45 Fördomar i rättsliga sammanhang, professor Torun Lindholm

Mänskligt tänkande styrs både av objektiva fakta och av våra subjektiva erfarenheter och värderingar. Torun Lindholms föreläsning berör grundläggande psykologiska mekanismer bakom fördomar och hur de omedvetet kan påverka vårt tänkande och beteende. Utifrån psykologisk forskning går hon igenom hur våra tolkningar och upplevelser av en individ kan förvrängas av de förväntningar vi har på gruppen personen tillhör, och vilka konsekvenser detta kan ha för vårt bemötande och våra bedömningar av människor från olika grupper.

14.45 – 15.15 Kaffepaus

15.15 – 16.00 Yxmordet i Uddevalla: när juridik och psykologi går skilda vägar, professor Pär Anders Granhag

I december 2017 dödades Magnus Natschki. Den person som höll i yxan dömdes till 14 års fängelse, flera medgärningsmän fick också stränga straff. I föredraget presenteras en socialpsykologisk analys av vad som hände timmarna innan Magnus dödades. Analysen visar hur en grym handling kan dölja processen bakom och att hinnan mellan offer och gärningsman ibland är tunn.

 

Presentation av föreläsarna

Amina Memon är professor i psykologi Royal Holloway universitetet i London. Hon leder Research Centre for the Study of Emotion and Law. Amina Memon är en världsledande forskare inom sitt fält och har mottagit flera internationella priser och utmärkelser. Hennes forskning är bred. Några av de områden hon specialiserat sig på är ögonvittnesutsagor, intervjumetodik, bias i polisutredningar och juridiskt beslutsfattande. Hon står bakom ett stort antal böcker och hundratals publikationer i internationella tidskrifter. Hon har på uppdrag av FN utfört arbete mot tortyr i förhörssammanhang.

Torun Lindholm är professor i psykologi vid Stockholms Universitet. Torun har omfattande erfarenhet av social- och rättspsykologisk forskning. Ett av Toruns specialintressen är minnespåverkan, t.ex. hur känslor påverkar vårt minne och sambandet mellan minne och säkerhet. Torun har stor erfarenhet av att förmedla sina och andras forskningsresultat till olika grupper inom rättsväsendet. Hon har tillsammans med Claes Lernestedt skrivit boken Likhet inför lagen.

Mikaela Magnusson är fil. dr. vid psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet. Mikaela försvarade sin avhandling hösten 2020 och den skrevs på temat barns minne och barnförhör. Mikaela har under sin tid som doktorand bland annat deltagit i en omfattande validering av de nya tekniker som barnförhörsledare inom den norska polisen arbetar med.

Pär Anders Granhag är professor i psykologi vid Göteborgs Universitet. Han har forskat kring rättspsykologiska frågor under 30 år. Han är initiativtagare till forskargruppen CLIP (Criminal, Legal and Investigative Psychology) som vid upprepade tillfällen rankats som en av de världsledande grupperna inom sitt fält. Han har publicerat 300+ vetenskapliga rapporter och haft flera stora uppdrag nationellt och internationellt, t ex för FN (UNHCR, UNICRI) och EU (European Asylum Support Office).

Kursavgift

4 100 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe).

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

 

Anmälan

Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 4 maj 2022.

Avanmälan kan också ske senast den 4 maj 2022. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

 

Eventuella frågor kan ställas till

Ralf Larsson, ralf.g.larsson@dom.se

 

Välkomna!