Obligationsrättsliga nymodigheter

3400 kr

Datum: 13 februari 2019
Sista anmälningsdatum: 30 januari 2019
Sista avbokningsdag: 30 januari 2019

Kursansvarig
Namn: Bengt Olsson
E-post: info@domarakademin.se
Telefon: 0767-611671

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till info@domarakademin.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Obligationsrättsliga nymodigheter

Föreläsare:

Professor Jori Munukka

Tid:    Onsdagen den 13 februari 2019 kl. 9.30

Plats:     Grand Hotel, Piratensalen

Program

09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter

 

ca 14.30 Kaffe med kaka
ca 14.50 Fortsättning
ca 16.00 Seminariet avslutas

Avtalsrätten, och obligationsrätten i övrigt, har det senaste årtiondet varit utsatt för en stark utveckling genom Högsta domstolens praxis. Några exempel på detta är tillitsfullmakten, det uttryckliga erkännandet av lojalitetsplikt utanför anställningsförhållanden, möjligheten att kringgå avtalsvillkor med åberopande av utomobligatorisk skada, hanteringen av ansvarsbegränsningar och underkännandet av överlåtelsebegränsningar. Under dagen redovisas och problematiseras utvecklingen till det rådande rättsläget.

­­­­­­­­­

Om föreläsaren

Jori Munukka är professor i civilrätt med inriktning mot allmän förmögenhetsrätt vid Stockholms universitet, verksam vid Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL). Kursföreståndare för universitetskurserna Kommersiell avtalsrätt och Entreprenadrätt, rättsfallsredaktör för Juridisk Tidskrift, avdelningsföreståndare för SCCL:s avdelning för fastighetsrätt, ledamot i ICC:s svenska handelsrättskommitté, m.m.

 

Avhandlingen Kontraktuell lojalitetsplikt kom 2007. Skriver, undervisar och forskar om förmögenhetsrätt i allmänhet, bl.a. allmän avtalsrätt, kontraktsrätt (innefattande köp, mellanmän, entreprenad, försäkring och konsumentförhållanden) samt skuldebrevsrätt, och i fastighetsrätt, både allmän och hyres- och bostadsrätt, samt sakrätt, skadeståndsrätt, m.m.  

 

Kursavgift

3 400 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch och kaffe.

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Kursledning

Lagmannen Bengt Olsson, 0767-611671

Anmälan

Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats senast den 30 januari 2019.

Avanmälan kan också ske senast den 30 januari 2019. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:

Bengt Olsson, 0767-61 16 71

Välkomna!