Integritetskränkningar, videolänkar och livebloggar – straffrätten och rättssalen i förändring

4200 kr

Datum: 15 december 2022
Sista anmälningsdatum: 8 december 2022
Sista avbokningsdag: 8 december 2022

Kursansvarig
Namn: Fredrik Bohlin
E-post: fredrik.bohlin@dom.se
Telefon: 0703-801560

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till fredrik.bohlin@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminarierna

Nya integritetskränkningar: om förändringar av 4 och 6 kap. brottsbalken

och

Videolänkar och livebloggar: En rättssal i förändring

Torsdagen den 15 december 2022 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Universitetslektorn vid Lunds universitet Linnea Wegerstad
föreläser under förmiddagen om nya integritetskränkningar och förändringar av 4 och 6 kap. brottsbalken

Biträdande universitetslektorn vid Lunds universitet Lisa Flower
föreläser under eftermiddagen om videolänkar och livebloggar i en rättssal i förändring

Presentation av ämnena

Nya integritetskränkningar: om förändringar av 4 och 6 kap. brottsbalken

Under 2000-talet har kränkningar av den personliga integriteten uppmärksammats som ett straffrättsligt problem, vilket har lett till flertalet förändringar av 4 och 6 kap. brottsbalken och avgöranden från Högsta domstolen. På det här seminariet behandlar vi främst den utökade regleringen av bildbaserade kränkningar, som exempelvis smygfotografering (brottet kränkande fotografering) och spridning av bilder (brottet olaga integritetsintrång). Vi kommer även att ta upp hur sexuella kränkningar som sker via bilder eller webkamera regleras i 6 kap. brottsbalken, såsom utvidgningen av våldtäktsstadgandet i augusti 2022, som tar sikte på distansövergrepp, och tillämpningen av brottet sexuellt ofredande.

Videolänkar och livebloggar: En rättssal i förändring

Under pandemin såg vi en kraftig ökning av antalet videolänkar i svenska rättegångar. När vi nu öppnat upp samhället finns en stor risk/möjlighet att användningen av videolänkar fortsätter att vara stor, inte minst för att utvärderingar tyder på att videolänkar minskar kostnader och ökar effektiviteten och säkerheten vid rättegångar. Samtidigt saknas kunskaper om effekter av att använda videolänkar och den här kunskapsbristen kan få stora konsekvenser.
Under seminariet kommer en översikt av forskningsläget inom området, utifrån ett sociologiskt perspektiv, att presenteras jämte praktiska tips kring hur videolänkar bäst kan användas utifrån forskning. Diskussioner välkomnas under seminariet!
Under seminariet kommer även färsk forskning om livebloggar av rättegångar, en form av nyhetsrapportering där journalister skriver inlägg på nyhetssidor direkt från rättssalen, att presenteras. Livebloggar har blivit ett populärt sätt för läsare att ta del av vad som händer i rättssalen och kan tyckas vara ett sätt att realisera open justice, men min forskning visar också på problem som det här för med sig. Under seminariet presenteras resultat från två sociologiska studier där jag har intervjuat domare, åklagare och försvarsadvokater i framför allt Sverige, men även Danmark.

Presentation av föreläsarna

Linnea Wegerstad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”. Hennes forskningsintresse är riktat mot juridik, kön och sexualitet i vid mening, med inriktning på straffrätt, sexualbrott och feministisk rättsteori. En röd tråd i hennes forskning är straffrättens roll i samhället och hur andra kunskapsområden än juridik kan inkluderas i rättsvetenskapen.
Hon har under åren 2015-2018 arbetat vid allmän domstol. Hon har varit tingsnotarie vid Lunds tingsrätt, hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, samt tingsfiskal vid Malmö tingsrätt.

Lisa Flower disputerade i sociologi år 2018 med avhandlingen ”Lojalitetsarbete: Försvarsadvokaters emotionella samspel i svenska rättssalar” som vann Sveriges Sociologförbunds pris för bästa avhandling. Hennes forskningsintresse är riktat mot digitaliseringen av rättssalen, virtual justice, media och brott, lagen och emotioner, såväl som genus och advokatyrket. Ett tema i hennes forskning är hur rättegångar ”görs” med fokus på interaktioner, förväntningar och emotioner. Hon arbetar som biträdande lektor på Sociologiska institutionen och är programkoordinator på Kandidatprogrammet i kriminologi.

Program

09.00  Frukost i Piratensalens foajé
09.30  Seminariet om integritetskränkningar börjar i Piratensalen
10.30  Bensträckare
10.45  Seminariet fortsätter
12.00  Lunch i Stora salen
13.00  Seminariet om videolänkar och livebloggar börjar i Piratensalen
14.30  Bensträckare
14.45  Seminariet fortsätter
16.00  Slut

___________

Kursavgift

4 200 kr exkl. moms.  I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan

Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 8 december 2022.
Avanmälan kan också ske senast den 8 december 2022. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till

Fredrik Bohlin per telefon 0703-801560 eller via e-post fredrik.bohlin@dom.se.

Välkomna!