Framgångsrik processföring i tvistemål och brottmål

3600 kr

Just nu är seminariet fullbokat, men vi undersöker möjligheterna att utöka antalet platser. Titta in här igen senare!

Datum: 11 december 2018
Sista anmälningsdatum: 27 november 2018
Sista avbokningsdag: 27 november 2018

Kursansvarig
Namn: Thed Adelswärd
E-post: info@domarakademin.se
Telefon: 0707657972

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

”Framgångsrik processföring i tvistemål och brottmål”

Föreläsare:

Advokaten Olle Flygt, Mannheimer Swartling och
advokaten Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna i Stockholm

Tid:    Tisdagen den 11 december 2018 kl. 9.30

Plats:     Grand Hotel, Piratensalen

Program

09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Framgångsrik processföring i tvistemål, advokaten Olle Flygt

Föreläsningen kommer bl.a. att ta upp följande ämnen.

  • Vad utmärker (enligt andra) en bra processjurist?
  • Egna tillägg och reflektioner
  • Varför förlorar vissa bra processjurister nästan aldrig?
  • Ett framtungt arbetssätt
  • Vad är viktigast under förberedelsefasen och vid huvudförhandlingen?
  • Personlig stil
12.00 Lunch
13.00 Försvararrollen, advokaten Johan Eriksson

Föreläsningen kommer att behandla försvararens roll under huvudförhandlingen i brottmål från sakframställning till plädering samt innehålla  tips om förhörsteknik, särskilt vid motförhör.

Johan Erikssons bok ”Handbok för försvarare” som utkom år 2018 ingår i kursavgiften.

ca 14.30 Kaffe med kaka
ca 14.50 Forts. Försvararrollen, Johan Eriksson
ca 16.00 Seminariet avslutas

­­­­­­­­­

Om föreläsarna

 Olle Flygt anslöt sig till Mannheimer Swartling under 2007, då han gick över från advokatfirman Vinge där han arbetat sedan 1992 och varit delägare sedan 2000. Han är specialiserad på processer och skiljeförfaranden, men har även omfattande erfarenhet inom insolvensrättens område och var under flera år konkursförvaltare innan han valde att helt och hållet inrikta sig på tvistlösning. Han har omfattande ombudserfarenhet och har processat såväl i allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol, som inför svenska och internationella skiljenämnder. Han har också agerat som skiljeman i flera skiljeförfaranden och även som medlare. Olle Flygt undervisar regelbundet i process- och obeståndsrättsliga kurser som anordnas av Sveriges Advokatsamfund och av olika universitet.

Johan Eriksson blev jur. kand. vid Stockholms universitet år 1989. Han har varit verksam som advokat och delägare på advokatfirmorna Björn Rosengren och Arrhenius & Eriksson. Sedan år 2003 är han delägare i Försvarsadvokaterna i Stockholm. Han är specialiserad på brottmål och har varit försvarare i en mängd uppmärksammade mål, senast i rättegången efter attentatet på Drottninggatan i Stockholm. Johan Eriksson undervisar i straffprocessrätt vid Stockholms universitet samt arbetar med utbildning av advokater för Limhamnsgruppen och Sveriges Advokatsamfund. Han har anlitats som expert i flera statliga utredningar. Han är författare till ”Handbok för försvarare” som utkom 2018.

Kursavgift och litteratur

3 600 kr exkl. moms

I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt advokaten Johan Erikssons bok ”Handbok för försvarare”.

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Kursledning

Chefsrådmannen Thed Adelswärd, 0707-657972

Anmälan

Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats senast den 27 november 2018.

Avanmälan kan också ske senast den 27 november 2018. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:

Thed Adelswärd, 0707 – 65 79 72 eller Lena Olsson, 046­ -16 04 86

Välkomna!