Entreprenadrätt – om störningar och fel

4600 kr

Datum: 8 november 2022
Sista anmälningsdatum: 1 november 2022
Sista avbokningsdag: 1 november 2022

Kursansvarig
Namn: Thed Adelswärd
E-post: thed.adelsward@dom.se
Telefon: +46707657972

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till thed.adelsward@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Entreprenadrätt – om störningar och fel

tisdagen den 8 november 2022 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare

Advokaterna Kristin Eickhoff, Anders Ingvarson och Marcus Utterström

Presentation av ämnena

Störningar i entreprenader

Marcus Utterström presenterar vissa praktiskt relevanta delar av sin avhandling om störningar i entreprenadavtal. I fokus står dels en modell för analys av påståenden och regler om störningar, dels en metod för hur utfyllning av entreprenadavtal kan ske. Analysmodellen och metoden för utfyllning kan ge uppslag till argumentationslinjer för parter, ombud och domare om vilka störningar som bör kunna ge entreprenören rätt till tidsförlängning eller ersättning.

I kärnan eller därefter? Kontrakts- och processrättsliga aspekter av fel som framträder under garantitiden

Tvister om ansvar för fel i entreprenader blir allt vanligare både i domstolar och skiljeförfaranden. Praxis från underrätterna spretar och prejudikat saknas. Vem ska visa vad? Anders Ingvarson och Kristin Eickhoff behandlar frågor om hur bevisbördan ska fördelas i tvister om fel i entreprenad (och i andra närliggande kontexter) samt hur entreprenörens garantiansvar enligt AB 04 och ABT 06 ska förstås. Exempel ges på underrättspraxis där bevisbördan för fel som framträder under garantitid enligt AB 04 och ABT 06 inte har fördelats korrekt.

Presentation av föreläsarna

Kristin Eickhoff är advokat och verksam i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Hon har flera års erfarenhet av att arbeta som ombud i entreprenadtvister. Tillsammans med Anders Ingvarson har hon skrivit artikeln ”I kärnan eller därefter? Kontrakts- och processrättsliga aspekter på fel som framträder under garantitid enligt AB 04” som publicerades på Svensk Juristtidning i somras.

Anders Ingvarson är advokat, partner och co-chair i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Han har flera års erfarenhet av att arbeta som ombud i stora entreprenadtvister såväl i Sverige (domstol och skiljeförfaranden) som internationellt (skiljeförfaranden). Anders är även verksam som skiljedomare, anlitas ofta som föreläsare och kursledare och är ämnesansvarig för entreprenadrätt vid ACLU (Affärsrättsligt Center vid Lunds universitet). Tillsammans med Kristin Eickhoff har han nyligen skrivit artikeln ”I kärnan eller därefter? Kontrakts- och processrättsliga aspekter på fel som framträder under garantitid enligt AB 04” som publicerades på Svensk Juristtidning i somras.

Marcus Utterström är advokat och verksam i Mannheimer Swartlings tvistlösningsgrupp. Han har flera års erfarenhet av att arbeta som ombud i entreprenadtvister. I september disputerar han vid Juridiska fakulteten i Lund med avhandlingen ”Störningar och tidsförlängning – en entreprenadrättslig studie”.

Program

09.00  Frukost i Piratensalens foajé
09.30  Seminariet om störningar börjar i Piratensalen
10.30  Bensträckare
10.45  Seminariet fortsätter
12.00  Lunch i Stora salen, därefter kaffe i Piratensalens foajé
13.00  Seminariet om fel i entreprenader börjar i Piratensalen
14.30  Bensträckare
14.45  Seminariet fortsätter
16.00  Slut

_______________

Kursavgift

4 600 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe. Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan

Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 1 november 2022.
Avanmälan kan också ske senast den 1 november 2022. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till

Thed Adelswärd per telefon 0707-657972 eller via e-post thed.adelsward@dom.se.

Välkomna!