Den senaste rättsutvecklingen inom påföljdsbestämning

4200 kr

Datum: 9 september 2022
Sista anmälningsdatum: 2 september 2022
Sista avbokningsdag: 2 september 2022

Kursansvarig
Namn: Ingela Sundin
E-post: ingela.sundin@dom.se
Telefon: 0704-535411

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ingela.sundin@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Catharina Månsson är rådman i Kristianstads tingsrätt. Hon har mångårig erfarenhet som domare i såväl tingsrätt som hovrätt samt som utbildare i straffrätt för domare och advokater. Sedan 2013 är hon huvudförfattare till boken Studier rörande påföljdspraxis. Hon är också medförfattare till boken Studier rörande allmän straffrättspraxis.

Hon kommer vid detta heldagsseminarium att presentera den senaste rättsutvecklingen på straffrättens område som rör påföljdsbestämning. Hennes föreläsning tar sin utgångspunkt i aktuella lagändringar samt Högsta domstolens påföljdspraxis under det senaste året. Fördjupning sker i de mest aktuella frågorna. Det övergripande målet för seminariet är att förmedla viktiga principer för straffmätning och påföljdsval samt hur nyheterna förhåller sig till vad som gällt sedan tidigare. Bl.a. kommer 2022 års straffskärpningsreform för ungdomar att tas upp. Även reglerna i 34 kap. brottsbalken kommer att behandlas, och då särskilt frågan hur straffmätningen ska ske.

 

PROGRAM

09.00  Frukost i Piratensalens foajé
09.30  Seminariet börjar i Piratensalen
10.30   Bensträckare
10.45   Seminariet fortsätter
12.00   Lunch i Stora salen, därefter kaffe i Piratensalens foajé
13.00   Seminariet fortsätter
14.15    Bensträckare
14.30   Seminariet fortsätter
15.30   Slut