Dagens svenska sexualbrottslagstiftning

4700 kr

Datum: 12 september 2023
Sista anmälningsdatum: 5 september 2023
Sista avbokningsdag: 5 september 2023

Kursansvarig
Namn: Thed Adelswärd
E-post: thed.adelsward@dom.se
Telefon: +46707657972

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till thed.adelsward@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

DAGENS SVENSKA SEXUALBROTTSLAGSTIFTNING

Tisdagen den 12 september 2023 kl. 09.00 – ca 16.00 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare
Advokaten Bengt Ivarsson och universitetslektorn Linnéa Wegerstad

Bengt Ivarsson är verksam vid Kihlstedts Advokatbyrå i Linköping. Han  var ordförande för Sveriges advokatsamfund 2013-2017, vice ordförande 2011-2013 och styrelseledamot 2005-2011. Han har även varit ledamot i rådet vid Domstolsakademin, ledamot i Åklagarmyndighetens insynsråd, ledamot i Forensiska rådet vid Nationellt Forensiskt Centrum (NFC) samt är sedan i år ledamot av etiska rådet vid Polismyndigheten. Bengt Ivarsson har varit expert i ett flertal offentliga utredningar, bland annat i Narkotikastraffutredningen,  2014 års Sexualbrottskommitté, Blåljusutredningen, Ungdomsreduktionsutredningen och utredningen om kronvittnen och anonyma vittnen.
Han undervisar och föreläser för bland annat advokater, poliser, åklagare och domare.

Universitetslektorn Linnea Wegerstad disputerade i straffrätt år 2015 med avhandlingen ”Skyddsvärda intressen och straffvärda kränkningar. Om sexualbrotten i det straffrättsliga systemet med utgångspunkt i brottet sexuellt ofredande”. I avhandlingen undersöker hon hur sexualbrott urskiljs från andra typer av våld och kränkningar i straffrätten, och hur sexualbrottens skyddsintresse – den sexuella integriteten – förstås i förararbeten och i domstolsavgöranden rörande brottet sexuellt ofredande. Hon har varit tingsnotarie vid Lunds tingsrätt, hovrättsfiskal vid Hovrätten över Skåne och Blekinge, samt tingsfiskal vid Malmö tingsrätt.
Linnéa Wegerstad forskningsintresse är riktat mot juridik, kön och sexualitet i vid mening, med inriktning på straffrätt, sexualbrott och feministisk rättsteori. En röd tråd i hennes forskning är straffrättens roll i samhället och hur andra kunskapsområden än juridik kan inkluderas i rättsvetenskapen.

Innehåll
Föreläsarna kommer att presentera dagens svenska sexualbrottslagstiftning, med särskild inriktning på de förändringar i lagstiftningen som genomförts under de senaste åren.

Program
09.00 Frukost i Piratensalens foajé
09.30 Seminariet  börjar i Piratensalen
10.30 Bensträckare
10.45 Seminariet fortsätter i Piratensalen
12.00 Lunch i Stora salen
13.00 Seminariet fortsätter i Piratensalen
14.30 Kaffepaus
14.45 Seminariet fortsätter i Piratensalen
ca 16.00 Slut

Kursavgift
4 700 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe). Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan
Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 5 september 2023.
Avanmälan kan också ske senast den 5 september 2023. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till
Thed Adelswärd, thed.adelsward@domarakademin.se, 0707-657972

Välkomna!