Bevisprövning och bevisvärdering i brottmål

4700 kr

Datum: 29 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 22 maj 2023
Sista avbokningsdag: 22 maj 2023

Kursansvarig
Namn: Thed Adelswärd
E-post: thed.adelsward@dom.se
Telefon: +46707657972

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till thed.adelsward@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

BEVISPRÖVNING OCH BEVISVÄRDERING I BROTTMÅL

Måndagen den 29 maj 2023 på Grand Hotel i Lund

Föreläsare
Justitierådet Stefan Reimer och professorn Eivind Kolflaath vid Universitetet i Bergen

Stefan Reimer är sedan 2019 ledamot av Högsta domstolen. Han var dessförinnan chefs­rådman i Helsingborgs tingsrätt. Han har varit särskild utredare och expert i ett flertal statliga utredningar.

Eivind Kolflaath är professor i filosofi och rättsvetenskap vid Universitetet i Bergen och sedan 2023 också professor vid Polishögskolan i Oslo. Hans forskning har handlat om logik i vid bemärkelse, särskilt i anslutning till juridisk bevisvärdering och brottsutredning.

Innehåll
Eivind Kolflaath kommer under förmiddagen att föreläsa om bevisteori och bevisvärdering i brottmål med exempel från verkliga rättsfall.

Stefan Reimer kommer på eftermiddagen att föreläsa om bevisprövning och bevisvärdering i brottmål, främst med anknytning till Högsta domstolens prejudikat på området.

Program
09.00 Frukost i Piratensalens foajé
09.30 Seminariet med Eivind Kolflaath börjar i Piratensalen
10.30 Bensträckare
10.45 Seminariet fortsätter i Piratensalen
12.00 Lunch i Stora salen
13.00 Seminariet med Stefan Reimer börjar i Piratensalen
14.30 Kaffepaus
14.45 Seminariet fortsätter i Piratensalen
16.00 Slut

Kursavgift
4 700 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe). Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan
Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 22 maj 2023.

Avanmälan kan också ske senast den 22 maj 2023. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till
Thed Adelswärd, thed.adelsward@domarakademin.se, 0707-657972

Välkomna!