Arbetsrätt – Det nya anställningsskyddet

4700 kr

Datum: 26 oktober 2023
Sista anmälningsdatum: 19 oktober 2023
Sista avbokningsdag: 19 oktober 2023

Kursansvarig
Namn: Ylva Teurneau
E-post: ylva.teurneau@dom.se
Telefon: 072-004 11 31

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till ylva.teurneau@dom.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi

inbjuder till seminariet

Arbetsrätt – Det nya anställningsskyddet

Föreläsare:
Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen

Tid:
Torsdagen den 26 oktober 2023 kl. 09.30

Plats:
Grand Hotel i Lund, Piratensalen

Program
09.00 Samling och frukost i Piratenssalens foajé
09.30 Seminariet inleds
12.00 Lunch
13.00 Seminariet fortsätter
14.30  Kaffe
16.00  Seminariet avslutas

_____________________

Seminariets innehåll

Sören Öman berättar om de omfattande ändringar i anställningsskyddslagen som började tillämpas i oktober 2022.
Fokus ligger på avslutande av anställning, men även övriga ändringar berörs, såsom hyvling (sänkning) av arbetstid,
särskild visstidsanställning och att kundföretag får vissa nya skyldigheter mot inhyrda arbetstagare. De sakliga skälen
för avskedande och uppsägning tas upp, liksom omplaceringsskyldigheten.

Presentation av föreläsaren

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Han har arbetat länge med arbetsrätt och skrivit flera böcker och
offentliga utredningar, bl.a. en kommentar till anställningsskyddslagen och en sammanställning av rättspraxis om
anställningsskydd. Han anlitas ofta som föredragshållare och skiljeman.

Kursledning:
Chefsrådmannen Ylva Teurneau

Pris:
4 700 kr exkl. moms (inkl. frukost, lunch och kaffe med kaka)
Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Anmälan
Anmälan görs på Lunds domarakademis webbplats domarakademin.se senast den 19 oktober 2023.
Avanmälan kan också ske senast den 19 oktober. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Eventuella frågor kan ställas till:
Ylva Teurneau, ylva.teurneau@dom.se, 040- 35 31 06 eller 072-004 11 31

Välkomna!