Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

3300 kr

Datum: 2 oktober 2018
Sista anmälningsdatum: 14 september 2018
Sista avbokningsdag: 14 september 2018

Kursansvarig
Namn: Ralf G Larsson
E-post:
Telefon: 070 – 697 02 18

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Seminariets innehåll

Under seminariet kommer styrelse-, VD- samt revisorsansvaret i aktiebolag utifrån aktuell rättspraxis och de senaste årens utveckling på aktiebolagsrättens område att behandlas. Särskilt fokus kommer att läggas på frågan under vilka förutsättningar styrelseledamöter, VD och revisorer i aktiebolag kan bli skadeståndsansvariga samt vilket ansvar styrelsen har i händelse av kapitalbrist i bolaget.

Innehållet under dagen omfattar bl.a. följande programpunkter.

  • Bolagsorganens kompetens och den inbördes ansvarsfördelningen
  • Bolagsorganens ansvar gentemot bolaget samt det externa ansvaret
  • Bristtäckningsansvaret vid olovliga värdeöverföringar
  • Låneförbudet
  • Straffansvar enligt aktiebolagslagen
  • Ansvaret vid kapitalbrist
  • Ansvarsgenombrott
  • Revisorns roll och det tillämpliga regelverket
  • Skadeståndsansvaret för revisor

Presentation av föreläsarna

Svante Johansson har en lång och gedigen erfarenhet av aktiebolagsrätt. Han är docent och professor i associationsrätt vid Juridiska fakulteten i Stockholm. Han har tidigare varit advokat och delägare i Linklaters Advokatbyrå. Bland det som Svante Johansson publicerat märks bl.a. Aktiebolagslagen. En kommentar med supplement 10, Norstedts Stockholm 2015 (tillsammans med Sten Andersson och Rolf Skog) samt Svensk associationsrätt i huvuddrag, 11 uppl. Norstedts Stockholm 2014.

Niclas Widjeskog är advokat och Head of Dispute Resolution vid Linklaters Advokatbyrå. Niclas har stor erfarenhet av hantering av krav mellan aktieägare och hantering av bolagsrättsliga tvister och i olika domstolar, däribland Högsta domstolen, liksom i skiljeförfaranden.

Program
kl 09.00         Samling och kaffe
kl 09.30         Seminariet startar
kl 12.00         Lunch
kl 13.00         Seminariet fortsätter
ca kl 14.30   Kaffe
kl 15.00         Seminariet fortsätter
ca kl 16.00    Seminariet avslutas

Presentation av föreläsarna
Kursledning: hovrättspresidenten Ralf G Larsson.
Pris: 3 300 kr exkl moms (inkl lunch och kaffe)

Anmälan
Du anmäler dig genom att maila till lunds.domarakademi@dom.se senast den 14 september 2018. Avanmälan kan också ske senast den 14 september 2018. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Ange vem du är, din befattning, adress & e-postadress och till vem fakturan ska ställas.

Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Eventuella frågor kan ställas till:
Ralf G Larsson, 070 – 697 02 18 eller Lena Olsson 046 – 16 04 86