Allmän straffrätt

4800 kr

Datum: 28 mars 2019
Sista anmälningsdatum: 21 mars 2019
Sista avbokningsdag: 21 mars 2019

Kursansvarig
Namn: Thed Adelswärd
E-post: info@domarakademin.se
Telefon: 0707-657972

Boka plats

Deltagarinformation

Sista anmälningsdagen är passerad. Du kommer att behöva en kod för att slutföra bokningen. Vänligen skicka ett mejl till info@domarakademin.se för att få en sådan kod.
Det går att boka flera personer samtidigt genom att upprepade gånger fylla i och skicka formuläret ovan.
Obs! Anmälan är inte registrerad förrän du har gått vidare till kassan, tryckt på "slutför köp" och bekräftelse har erhållits.

Beskrivning

Lunds Domarakademi inbjuder till seminariet

Straffrättens allmänna del –
ett seminarium kring den nya boken
”Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m.”

Föreläsare:
F.d. justitierådet Martin Borgeke och

hovrättsrådet Catharina Månsson

Tid: Torsdagen den 28 mars 2019 kl. 9.30

Plats: Grand Hotel, Piratensalen

Program
09.00 Samling och kaffe med fralla
09.30 Inledning, betydelsen av prejudikat, brottsbegreppet och det subjektiva rekvisitet
10.45 Bensträckare
11.00 Försök, förberedelse och stämpling till brott samt tillbakaträdande
12.00 Lunch

13.00 Medverkan till brott och ansvar vid underlåtenhet att reagera mot annans brott
14.30 Kaffe med kaka
14.50 Ansvarsfrihetsreglerna i 24 kap. BrB och på annat håll bl.a. nödvärn, excess, social adekvans, rättsvillfarelse och tillfällig sinnesförvirring.
16.30 Seminariet avslutas

Om föreläsarna

Martin Borgeke har varit hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge samt justitieråd i Högsta domstolen åren 2011-2016. Han utnämndes år 2009 till hedersdoktor vid juridiska fakulteten vid Uppsala universitet. Martin Borgeke har deltagit i flera stora lagstiftningsprojekt på straffrättens område, bl.a. i det som ledde fram till de nuvarande reglerna för påföljdsbestämning. Han deltar som författare i ”Att bestämma påföljd för brott” (3 uppl. 2016) och i ”Studier rörande påföljdspraxis m.m.” (6 uppl. 2018). Han har också publicerat ett flertal uppsatser i SvJT och JT samt i olika vänböcker eller festskrifter.

Catharina Månsson är hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Dessförinnan har hon varit rådman i tingsrätt. Hon är medförfattare till ”Studier rörande påföljdspraxis m.m.” (6 uppl. 2018). Hon har varit sekreterare i 2008 års sexualbrottsutredning och undervisat i straffrätt vid Domstolsakademin.

Kursavgift och litteratur
4 800 kr exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch och kaffe samt föreläsarnas nyutkomna bok ”Studier i allmän straffrätt m.m.” (Jure förlag, ca 700 s).
Deltagarna står själva för resor och eventuell inkvartering.

Kursledning
Chefsrådmannen Thed Adelswärd, 0707-657972

Anmälan
Du anmäler dig på Lunds domarakademis webbplats senast den 21 mars 2019.
Avanmälan kan också ske senast den 21 mars 2019. Om avanmälan sker därefter debiteras hela kursavgiften.

Välkomna!