Integritetspolicy

Om Stiftelsen Lunds Domarakademi och denna integritetspolicy


Stiftelsen Lunds Domarakademi anordnar utbildningar för domare och andra i juridiska ämnen. Stiftelsen utger även juridisk litteratur.

På Stiftelsen Lunds Domarakademis hemsida (www.domarakademin.se) presenteras seminarier och böcker som utges av Stiftelsen Lunds Domarakademi. Den som är intresserad kan även anmäla sig till att få inbjudningar till Lunds Domarakademis evenemang.

Stiftelsen Lunds Domarakademi är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar därmed för att behandlingen av dina personuppgifter utförs i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Stiftelsen Lunds Domarakademi är mån om att skydda dina personuppgifter och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda våra kunders integritet.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar. Den här integritetspolicyn täcker därför all nödvändig information om vår hantering av dina personuppgifter. Om det ändå skulle uppstå frågor får du gärna höra av dig till oss via kontaktuppgifterna nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

De kategorier av personuppgifter som du lämnar in till oss kan, beroende av sammanhanget, omfatta:

 • namn
 • postadress
 • e-postadress
 • fakturaadress
 • organisations-/personnummer
 • arbetsgivare
 • titel
 • telefonnummer

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Stiftelsen Lunds Domarakademi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande rättsliga grunder:

 • Fullgörelse av avtal: För att kunna kommunicera med våra kunder/användare via e-post, t.ex. för att informera om aktiviteter och nya böcker.
 • Uppfylla rättslig skyldighet: Vi sparar fakturaunderlag och annan räkenskapsinformation i enlighet med tillämplig lagstiftning.
 • Berättigat intresse: För utskick av inbjudningar till Stiftelsen Lunds Domarakademis evenemang.

Lagring av personuppgifter

Stiftelsen Lunds Domarakademi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

 • Har du lämnat dina uppgifter till oss för att vi ska kunna skicka inbjudningar m.m. så sparas dina uppgifter tills du meddelar oss att du inte längre vill vara med på våra utskick, dvs. så länge vi har ditt samtycke.
 • Rättslig skyldighet: Vi sparar sådant underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Återkallelse av samtycke

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det kan du när som helst återkalla lämnat samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Avregistrering från utskick

Om du inte önskar att få inbjudningar till våra evenemang och information om vår bokutgivning kan du avregistrera dig från detta genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Vidare har du rätt att begära att personuppgifter om dig rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisade. Detta kan du göra genom att skicka en skriftlig ansökan ställd till oss enligt kontaktuppgifterna nedan. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig när du begär rättelse.

I enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning har du även rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller att behandlingen av dina personuppgifter ska begränsas. Du har också rätt att i vissa fall invända mot behandling av dina personuppgifter samt begära att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format.

Du kan ge in klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Ändringar i integritetspolicyn

Observera att villkoren i integritetspolicyn kan komma att ändras och då publicerar vi den nya versionen på vår hemsida. Om ändringarna rör sådan personuppgiftsbehandling som vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontakta oss

Om du har frågor kopplade till denna integritetspolicy eller om du vill nå oss av någon anledning som anges i denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Stiftelsen Lunds Domarakademi

info@domarakademin.se